10.10.11

lo rocim, lo carich

"nie chcemy, nie musimy" / "nie chce się, nie trzeba"

twarz: theodor herzl, twórca syjonizmu.
darowizna i tłumaczenie: asia b.

Brak komentarzy: