19.2.09

tętę (tak tak go się wymawia)


romanistyce gratulujemy: 1. blaszona z tintinem 2. ...blaszona z tintinem

Brak komentarzy: